מז"ח - מערכות לטיהור מים

ממשלת ישראל מנהלת את ענייניה השוטפים של המדינה באמצעות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות סמך וגופים ומוסדות רבים. אחת מהמשימות החשובות ביותר של המדינה היא אספקת מים לכל ישוב חוקי ובעצם לכל מקום שנבחר לשם כך.

מהו מז"ח וכיצד הוא שומר על המים שלנו?

מערכת הולכת המים מסועפת ומתחילה במקורות שונים ומסתיימת בנקודות קצה שממוקמות בבתים, במפעלים, במשקים חקלאיים ובעוד מקומות אחרים. יש צורך לשמור על מערכת המים המספקת מי שתייה נקיים מפני זיהום שעלול לעבור בצנרת ולגרום נזקים לאוכלוסייה רבה בו זמנית. האחריות על איכות המים מוטלת על משרד הבריאות והוא קבע תקנות שונות בתחום. אחת החשובות בהן היא התקנת מז"חים על המקומות מתאימים ונדרשים במערכת הולכת המים.

 

מז"ח – מונע זרימה חוזרת

מז"ח, או בשמו המקצועי המלא מונע זרימה חוזרת, הינו מתקן אשר אינו מאפשר חזרת מים שהשתמשו בהם מהמבנה אל הרשת הראשית של אספקת המים. מרגע שהמים עברו את האביזר הם אינם יכולים לחזור אל רשת המים של הבניינים הסמוכים. מים משומשים הינם מזוהמים וחדירתם יכולה לגרום לזיהום של מים נקיים שעדיין לא הגיעו אל המשתמשים.
בכל מז"ח ישנם שסתומים אשר פועלים בכיוון אחד וננעלים לכיוון השני ההפוך. כאשר מים מבקשים לחזור אחורה אזי השסתומים מונעים זאת. נעילת השסתומים מתבצעת אוטומאטית בהתאם להפרשי לחץ ובאמצעות קפיץ מיוחד.

 

התקנת מז"חים

במחוזותינו נהוג להתקין מז"ח במספר מקומות מרכזיים – לרוב מתקינים אותו אחרי קו המים הראשי של הבניין, וכן במקומות חוצצים למערכות שונות כמו: מערכות דישון לגינה, מערכות הסקה וכיבוי אש, מגדלי קירור ועוד.
משרד הבריאות ומת"י (מכון התקנים הישראלי) הם שקובעים את המקומות שבהם חובה להתקין מז"חים. משרד הבריאות גם קובע את אופי ההתקנה, מועדי הבדיקה ועוד אלמנטים הקשורים במערכת זאת. חובה לבדוק מז"ח כל שנה וכן, לאחר תיקון. יש צורך להגיש דוח על הבדיקה שמיועד ללקוח ובעלי המז"ח, לספק המים, וכן למשרד הבריאות המקומי.
בעלי המקצוע חייבים לקבל הסמכה מיוחדת מטעם משרד הבריאות להתקנה, לבדיקה ולטיפול במז"חים והם מקבלים אותה לאחר הכשרה מיוחדת. משום כך, יש צורך לבקש מנותני השירות אישור משרד הבריאות כתנאי להזמנת עבודה.

סוגי מז"חים

קיימים מספר סוגי מז"חים בולטים שמעניקים מענה מתאים למערכות המים השונות בישראל:

  1. מז"ח (מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת) – משוכלל מאוד ונועד למערכות הולכת מים בעלות עוצמה גדולה ומיועד לדרגות סיכון גבוהות. מותקן במערכות מים אשר מעבירות חומרים כימיים, דשנים ועוד המסוכנים לבריאות.
  2. שסתום חד כיווני – ואלו מיועדות לדרגות סיכון נמוכות מבחינה בריאותית.
  3. שובר ריק טעון קפיץ – שסתום בעל סגירה חיובית שפועל היטב בעת לחץ רצוף. אינו מתאים בתנאי "לחץ נגדי" ומיוצר בקטרים קטנים.